Huawei

Huawei anker forfatningsstridig dom fra amerikanske telemyndigheder

Huawei
Huawei

Huawei har valgt at anke en dom fra den amerikanske føderale kommunikationskomité, FCC. Teknologivirksomheden mener, at dommen overtræder retten til en fair rettergang og er vedtaget uden at føre bevis for anklagen om, at Huawei udgør en national sikkerhedsrisiko. Det er forfatningsstridigt, kan betyde konkurser hos lokale amerikanske operatører og sætte den teknologiske udvikling i stå i USA’s tyndest befolkede områder, lyder det fra Huawei.

Torsdag den 5. december har Huawei indgivet en anmodning til den amerikanske appelret, hvori Huawei beder retten om at underkende en ulovlig ordre vedtaget af FCC den 22. november.

Ordren har siden vedtagelsen blokeret for, at lokale operatører i USA’s landlige distrikter kan købe udstyr fra Huawei. Inden ordren blev vedtaget, havde operatørerne mulighed for at søge om midler fra et statsligt tilskudsprogram, Universal Service Fund (USF) til køb af udstyr fra Huawei og andre kinesiske virksomheder. Men det har siden 22. november ikke været lovligt.

Stemplet som national sikkerhedstrussel uden beviser

Huawei begrunder appellen med, at FCC’s dom undlod at tilbyde virksomheden en retfærdig lovproces, fordi Huawei er stemplet som en national sikkerhedstrussel. Derudover mangler FCC at underbygge sine påstande med beviser, forsvarlige begrundelser eller analyser. Det strider imod både den amerikanske forfatning, den administrative procedurelov og andre love.

– Et forbud mod Huawei alene af den grund, at vi er grundlagt i Kina, løser ingen cybersikkerheds-udfordringer, siger Huaweis chefsjurist Dr. Song Liuping, og fortsætter:

– Hverken FCC-formand Ajit Pai eller andre FCC-kommissærer har fremlagt beviser for deres påstand om, at Huawei udgør en sikkerhedstrussel, og de har ignoreret fakta og indvendinger fremlagt af Huawei og de lokale operatører siden marts 2018, hvor FCC først fremsatte forslaget, forklarer Dr. Song Liuping.

Huawei har af 21 omgange indsendt detaljerede kommentarer, der forklarer, hvordan dommen vil gå ud over både almindelige amerikanere og virksomheder i de landlige områder af USA. FCC ignorerede dem alle, lyder det fra Dr. Song Liuping.

– Operatører i små byer som Montana, Kentucky eller landbrug i Wyoming vælger Huawei, fordi de respekterer kvaliteten og integriteten af ​​vores udstyr, og den fælles indsats for at forbinde landdistrikter bør FCC ikke lukke ned, siger han.

FCC’s ordre er specifikt møntet på Huawei

Glen Nager, Huaweis hovedrådgiver i sagen, mener, at FCC har vedtaget ordren med netop Huawei og andre kinesiske virksomheder i tankerne.

– Afgørelsen vedtaget af FCC overstiger agenturets lovpligtige myndighed, da FCC ikke er autoriseret til at dømme i emner om national sikkerhed eller autoriseret til at begrænse brugen af ​​USF-midler baseret på sådanne domme. Kommissionen har faktisk ingen national sikkerhedsekspertise eller autoritet, konkluderer Glen Nager.

Ifølge Nager mangler der juridisk eller faktabaseret grundlag i FCC’s udpegning af Huawei som national sikkerhedstrussel.

– Betegnelsen er baseret på en grundlæggende misforståelse af kinesisk lov og på usunde, upålidelige og uanvendelige beskyldninger og antydninger. Ikke bevismateriale. Det er fordom af den værste slags, slutter han.

Også Karl Song, næstformand for Huaweis Corporate Communications Department, mener, at FCC’s ordre er en direkte trussel mod udviklingen af bedre informations- og kommunikationsteknologi i de specifikke områder af USA, fordi andre leverandører, modsat Huawei, ikke er villige til at arbejde i områder, der er ”for fjerntliggende, hvor terræn er udfordrende eller hvor der simpelthen bor for få mennesker”.

Han tilføjer, at han forventer, at forbuddet vil koste hundreder af millioner af dollars og endda tvinge nogle små operatører til at gå i konkurs.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *