Huawei U8100

Model.: Huawei U8100
Producent.: Huawei
Lancering.: 2010-02-28 04:41:47

No Foto
1100039