Huawei U8150 IDEOS

Model.: Huawei U8150 IDEOS
Producent.: Huawei
Lancering.: 2010-09-30 04:41:47

No Foto
1100045