Huawei U8180 IDEOS X1

Model.: Huawei U8180 IDEOS X1
Producent.: Huawei
Lancering.: 2011-05-30 04:41:47

No Foto
1100058