Huawei U8230

Model.: Huawei U8230
Producent.: Huawei
Lancering.: 2009-06-30 04:41:47

No Foto
1100033