Huawei U8230

Model.: Huawei U8230
Producent.: Huawei

No Foto
1100033