Huawei U8500

Model.: Huawei U8500
Producent.: Huawei
Lancering.: 2010-06-30 04:41:47

No Foto
1100043