Huawei U8510 IDEOS X3

Model.: Huawei U8510 IDEOS X3
Producent.: Huawei
Lancering.: 2011-02-28 04:41:47

No Foto
1100054