Huawei U8800 IDEOS X5

Model.: Huawei U8800 IDEOS X5
Producent.: Huawei
Lancering.: 2010-12-30 04:41:47

No Foto
1100050