Huawei T158

Model.: Huawei T158
Producent.: Huawei
Lancering.: 2008-12-30 01:00:00

No Foto
1100017