Huawei T208

Model.: Huawei T208
Producent.: Huawei
Lancering.: 2008-12-30 01:00:00

No Foto
1100019